Pigment Reklam UV Pazarını Güçlendiriyor

Download – İndir

Yenilikçi dijital baskı çözümlerinin önemli alt segmentini oluşturan UV ve UV LED baskı, pazar oranlarına bakıldığında ciddi gelişme kaydediyor. Türkiye’de bu ürünlerin satış ve hizmetlerini sağlayan Pigment Reklam, pazardaki bu büyümeyi teyit ediyor.

Smithers Pira’nın bir araştırmasına göre dijital inkjet baskı pazarının yıllık %9,4 büyüme ile 2023 yılında 109 milyar dolar değerine ulaşması bekleniyor. Bu büyüme dijital teknolojilerin kendilerini geleneksel baskı sistemlerine rakip hale getiren yenilikleri sürekli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi sayesinde yaşanıyor. Geçmişte on yıllar içinde yaşanan teknolojik gelişmeler artık bir iki yıl içinde tüm pazarı etkiler hale geldi.

Makine yapılarının daha kullanıcı dostu ve ergonomik hale gelmesi, baskı kafalarının farklı mürekkeplerle ve farklı baskı kalitelerinde çalışabilecek güce ulaşması, tek bir makinenin farklı malzemelere baskı yapabilme kapasitesinin gelişmesi bu süreçte önemli adımlar oldu. Inkjet dijital teknolojiler ilk kullanıldıkları ofis baskılarından endüstriyel ve fabrika tipi baskılara geçiş yaparak alanlarını genişletti. Pazarda yaşanan yoğun rekabet, teknoloji üreticilerini sürekli çözümlerine yenilikler eklemeye iterken, baskıcılar da pazara daha karlı ve daha yaratıcı ürünler sunma fırsatı yakaladı.  Dijital dönüşümde herkes için ‘kazan-kazan’ formülü kesinlikle işe yarıyor.

While the UV Printing Market is Quickly Developing,

Pigment Reklam Strengthens the UV Market

UV and UV-LED printing, which is an important sub-segment of innovative digital printing solutions, shows significant improvement when looked at market rates. Providing sales and service of these products in Turkey, Pigment Reklam confirms said growth in the market.

According to a study by Smithers Pira, the digital inkjet printing market is expected to reach 109 billion USD in 2023 with an annual growth of 9.4%. This growth is due to the fact that digital technologies are constantly and rapidly making innovations that rival them to traditional printing systems. Technological developments affecting the market for decades in the past have now have an immediate effect on the whole market in a few years.

The machine structures becoming more user-friendly and ergonomic, the printheads’ capability of working with different inks and different printing qualities, and the development of the capacity of a single machine to print on different materials were important steps in this process. Inkjet digital technologies have expanded their range by switching from office prints, where they have first been used to industrial and factory prints. While intense competition in the market pushed technology manufacturers to add innovations to their continuous solutions, the print manufacturers also had the opportunity to offer more profitable and more creative products to the market. The “win-win” for everyone formula in the digital transformation definitely works.