BTC Plazma Teknolojisi ile Tekstil Terbiyesinde Tasarrufu Yeniden Tanımlıyor

Download – İndir

Yenilikçi çözümler sunan BTC Bilgi Teknolojileri’nin yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, ön terbiye ve terbiye sürecinde %90’a kadar su ve kimyasal tasarruf fırsatı sunuyor.

BTC Bilgi Teknolojileri firması geliştirdiği yeni bir teknolojiyle boya ve baskı öncesinde, tekstil terbiyesinde su, kimyasal ve enerji tasarrufunu bugüne kadar ulaşılamayan seviyelere çıkarıyor. BTC’nin yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, tekstil üretiminin çevre üzerindeki etkisini minimize ederek, sürdürülebilirliğe ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunuyor. Üstelik firmaların su, kimyasal ve enerji maliyetleri ciddi ölçülerde düşerken, kumaş kaliteleri artıyor.

Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim talepleri her geçen gün etkisini güçlendiriyor. Müşterilerden gelen talepler artık üreticiler için zorunlu standartlara dönüşmeye başladı. Doğa üzerinde ciddi etkiler bırakan tekstil üretimi de bu süreçten payını alıyor. Tekstil üretiminde özellikle su tüketimi ciddi boyutlardadır. Küresel çapta su kaynaklarında görülen azalma ve gelecekte suya erişimde ciddi sıkıntıların yaşanacağı artık raporlarla önümüzde duruyor. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan suya erişimde sorun yaşıyor. Water Resources Group (Su Kaynakları Grubu), 2030 yılına kadar toplam su talebinin %25’inin karşılanamayacağını tahmin ediyor. Hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2030 yılı için öngörülen rakamların, çok daha erken bir tarihte ve daha şiddetli olarak yaşanabileceği kaydediliyor.

 

BTC’s Plasma Technology Redefines Savings in Textile Finishing and Pre-Treatment

Plasma Technology, developed through intensive R&D by innovative solutions provider BTC Bilgi Teknolojileri, offers water and chemical saving opportunities up to 90% in pre-finishing and finishing processes.

With the new technology developed by BTC Bilgi Teknolojileri, the water, chemical and energy savings in textile finishing before dyeing and printing reaches a level never achieved before. Plasma Technology, developed by BTC through intensive R&D, contributes to sustainability and a liveable world by minimizing the environmental impact of textile production. Moreover, while companies’ water, chemical and energy costs are decreasing in serious measure, fabric qualities are increasing.

Sustainability and environmentally friendly production demands are strengthening each day. Requests from customers have now begun to turn into mandatory standards for manufacturers. Textile production, which has a serious impact on nature, also takes its share from this process. Water consumption in textile production reaches up to serious proportions. The decline in global water resources and problems in accessing to water in the future are now a reality through the reports. Approximately 3 billion people around the world are having trouble accessing the water. The Water Resources Group estimates that by 2030, 25% of the total water demand will not be met. It is noted that if the necessary precautions are not taken, the figures for the year 2030 may become reality much earlier and more intensely.